02-07-12

De SPA-groep en duurzame ontwikkeling

De Spa-groep is één van de partners van GoodPlanet Belgium. Iedereen kent het merk van mineraalwater in een blauw, rood of groen jasje, maar wij vroegen ons af of de exploitatie van mineraalwater verenigbaar is met het idee van duurzame ontwikkeling.

We vuurden onze vragen af op Marc du Bois, CEO van de Spa-groep én peter van de GoodPlanet Challenge.

Goodplanet-SpaReineDuBois2.jpg

   Marc du Bois (rechts) werpt een blik op het boek ‘De Aarde vanuit de hemel’, een collector’s item
     aangeboden door GoodPlanet Belgium. – met Arnould Lefébure (links), voorzitter van GoodPlanet Belgium.

Een fabriek in de Venen die mineraalwater oppompt en bottelt, is dit niet eerder negatief voor de omgeving en het milieu?

“Dat is helaas wat de meerderheid van de mensen denkt”, betreurt Marc du Bois. “Ik vind het jammer dat de stiel van flessenwater op dat vlak op onbegrip stuit bij het grote publiek.” De Spa-groep is zich bewust van dit slechte imago en voelde de noodzaak om meer te communiceren over het beroep van waterbottelaar. Zo willen ze de realiteit en de bijdragen aan het milieu en de maatschappij verduidelijken. “Zonder het goed en wel te beseffen, hebben we jarenlang aan duurzame ontwikkeling gedaan. En uiteraard gaan we vandaag de dag hiermee door!”

Hoe zorgt de Spa-groep voor duurzame ontwikkeling in de regio van Spa?

Op ecologisch vlak

  • Duurzaam beheer van de waterbronnen

“Velen denken dat bedrijven die water bottelen komen, een gat maken, water vinden, al het water oppompen en weer weg zijn van zodra er geen water meer is”, constateert Marc du Bois. Dit idee ligt echter mijlenver van de realiteit. “Ons vak bestaat er niet in de bronnen uit te putten, maar enkel het water op te pompen dat zichzelf weer kan aanvullen.”

Alles is zeer goed omkaderd door de regering. Wanneer een waterbron ontdekt is en de hoeveelheid beschikbaar water geschat werd, overhandigt het Waals Gewest een licentie “die enkel toelaat de intrest van het kapitaal te nemen”, legt Marc du Bois ons uit. Op 15 m³ gevonden water bijvoorbeeld, mag de Spa-groep slechts 4 m³ afnemen. Dit heeft als doel het voortbestaan van de bronnen te garanderen. Het bedrijf waakt er dus over dat de bronnen duurzaam beheerd worden.

  • Bescherming van het milieu en ontwikkeling van de biodiversiteit

Anderzijds zegt het bedrijf ook de bescherming van de natuur als doelstelling te hebben. “Wanneer we water ontdekken, zeggen we telkens tegen onszelf: we hebben water gevonden, het is dit water waarnaar we op zoek zijn, het is van goede kwaliteit, dus we willen het water geen schade toebrengen! Dat brengt ons tot het tweede luik van ons vak, namelijk de bescherming van de bronnen.”

Sinds 1889 werd er een beschermingsperimeter uitgetekend rond de vindplaats om de zuiverheid van het water te garanderen. In de loop der tijd is dit beschermde gebied enkel groter geworden. Vandaag omvat het 13 000 hectare, “wat overeenkomt met 26 000 voetbalvelden!”. In deze beschermde zone werden intensieve landbouw en veeteelt afgeschaft en de aanplanting van naaldbomen, verantwoordelijk voor de verzuring van de bodem, werd tegengegaan. Deze maatregelen bovenop de bescherming van het water, bevorderden het opnieuw voorkomen van verdwenen plantensoorten, zoals vleesetende planten of wilde orchideeën. Zo beschermde de Spa-groep niet alleen de bronnen, maar bracht ze ook terug meer biodiversiteit in het gebied.

Op sociaal vlak

  • Creatie van niet verplaatsbare jobs

Een Europese richtlijn verplicht ons om het mineraalwater te bottelen op de plaats waar het boven de grond komt. Het water van Spa zal dus altijd gebotteld worden in Spa, wat op sociaal vlak erg belangrijk is: onze werknemers weten dat het onmogelijk is om water in een vrachtwagen naar Polen te vervoeren om daar te bottelen omwille van goedkopere arbeidskrachten.” Meer zelfs, van de 450 medewerkers in het bedrijf is de meerderheid afkomstig uit de regio van Spa. Wanneer dat niet het geval is, komen ze hooguit van de Luikse regio. Van lokale jobcreatie gesproken!

Op economisch vlak

  • Bijdrage aan het jaarlijks budget van de stad Spa

“Als de stad Spa leeft, dan is dat grotendeels te danken aan Spa Monopole (de productiesite in Spa).” De bodem en alles wat daaronder zit, is inderdaad eigendom van de stad Spa en dat betekent dus dat er een soort van heffing betaald moet worden om het water te mogen bottelen. “Wij hebben wij een jaarlijks aandeel in het gemeentelijk budget van ongeveer 5 à 6 miljoen euro.”

Kraantjeswater en flessenwater worden vaak met elkaar vergeleken.
Ziet u kraantjeswater als concurrent voor flessenwater?

Goodplanet-SpaReineDuBois7.jpg

“Voor mij is er geen oorlog tussen deze twee soorten water, maar vullen ze elkaar aan.” Marc du Bois legt uit: “Het dagelijks waterverbruik van de Belg is ongeveer 110 liter, waarvan het grootste deel dient om de handen te wassen, de wc door te spoelen, te koken, enz. Nu, diezelfde Belg drinkt gemiddeld 30 cl flessenwater per dag. Reken maar uit: de hoeveelheid flessenwater die men consumeert is slechts een klein deel van de totale waterconsumptie. Als je flessenwater vervangt door kraantjeswater, zal je dus 110,3 liter kraantjeswater verbruiken. Eigenlijk maakt dit dus niet echt een verschil.”

Volgens Marc du Bois is er dus geen concurrentie tussen kraantjeswater en flessenwater, maar eerder een complementariteit.

Is mineraalwater volgens u beter dan kraantjeswater?

“Als je kraantjeswater drinkt, is dat voor mij geen probleem, zo lang je maar weet wat je drinkt. Water van de kraan is water ontdaan van alle mineralen om het water zuiver te maken, maar dan door een behandeling. Het is dus water dat in principe niet drinkbaar is, maar enkel drinkbaar wordt door een opeenvolging van behandelingen. Als je daarentegen mineraalwater drinkt, weet je dat dit water van nature mineralen bevat, soms veel, soms heel weinig: je hebt de keuze. Mineraalwater wordt nooit behandeld, dat is immers verboden. Het is goed voor het bereiden van babyflesjes, maar wel duurder dan kraantjeswater.”

In elk geval, het is duidelijk dat de Spa-groep ieders keuze respecteert en water drinken hoog in het vaandel draagt, of het nu kraantjeswater of flessenwater is. Water is immers essentieel voor de mens.

Goodplanet-SpaReineDuBois9.jpg

Flessenwater verkopen brengt met zich mee dat er heel veel verpakkingen op de markt komen.
Is dit niet in strijd met de ecologische visie van het bedrijf?

“Onze eerste plastic fles woog 55 gram. Vandaag, 20 jaar later, weegt deze fles 28 gram. We hebben het gewicht dus bijna gehalveerd. Mijn droom is een fles ontwikkelen die 0 gram weegt, maar dat bestaat helaas niet. Wat daarentegen wel bestaat, is onze wil om het morgen beter te doen dan vandaag.” Marc du Bois gaat verder en bevestigt dat het bedrijf vanaf de oprichting haar uiterste best doet om de impact op het milieu te verminderen en waakt erover dat de daad ook bij het woord gevoegd wordt: 100% recycleerbare flessen, het verdwijnen van overtollige verpakking (zoals karton), de overgang naar groene stroom voor de fabrieken, energiebesparende maatregelen in de gebouwen en de burelen, de keuze om enkel naar nabijgelegen Europese landen te exporteren, de constante reflectie om de verpakking te verbeteren, de CO2-uitstoot berekenen van alle producten,… én niet te vergeten: het belang van deze maatregelen te verduidelijken bij het personeel. Zo wordt de ecologische visie van het bedrijf ook gedragen door de werknemers. Zo toont de Spa-groep dat ze op vrijwillige basis een missie uitstippelden die bijdraagt aan hun doel om zich op een duurzame manier te ontwikkelen.

Eén van de eerste acties van GoodPlanet Belgium was de verdeling van de posterreeks ‘Het bos, een levende gemeenschap’. Naar welke foto gaat uw voorkeur uit en waarom?

“Alle foto’s zijn prachtig! Als ik dan toch een keuze moet maken, dan kies ik voor deze poster:

pos19.jpg

Het is immers een foto van Franck Renard, een man waarvoor ik een diepgaand respect heb. Het beeld toont ook de natuur en een dier uit de regio van Spa. Ik hou van de omgeving daar en voor mij persoonlijk kan de natuur mij steeds tot rust brengen.”

 
Partners : Belgacom bpost JCDecaux SPA